Hållö

- en väg till 


Granitens Rike

Kultur- och Besöksbuffé 

Hållö ligger längs ut i kustbandet utanför Smögen och Kungshamn. Ön är flack och erbjuder en hänförande utsikt åt alla håll. Mot väster är sikten oändlig. Himmel och hav möts i horisontlinjen och endast fantasin kan sätta gräns för vad man kan nå bortom horisonten.

Hållö är den största av öarna i arkipelagen sydväst om Smögen, c:a 1,3 km lång från norr till söder och ungefärhälften så bred där den är som bredast mitt på ön.

Här finns klippor, slipade som konstverk av inlandsisen, tjusande utsikt över blånande havsvidder, fina badplatser med västkustens saltaste och renaste vatten som årligen lockar tusentals turister. Här reser sig också Hållö fyr,Bohusläns äldsta norr om Marstrand, och i mångas tycke vackraste fyrtorn. Allt inramas i en atmosfär av gammal kultur och av minnen från världskrigets tragiska flygkatastrof och stormiga dagar med förlisningar, omskrivna bland annat i en av Evert Taubes mest kända ballader om briggen ”Blue Bird” af Hull.Trots det tunna jordlagret erbjuder en rik flora mycket att studera för alla botaniskt intresserade. Hållö köptes 1971 av dåvarande

Smögens kommun från Hvitfeldtska stipendieinrättningen och är sedan 1975 naturreservat.


FAKTA


Besöksperiod                       maj - augusti

Öppet
Transporter


KungshamSmögen


Hållö Express

Ca 4 timmar

https://www.hitta.se/kartan?s=5e5d4ca6

*

*